Getting Started with PXI Platform and Modular Instruments (RS)

Publish Date: 05.09.2012. | 0 Ratings | 0.00 out of 5

Overview

Osnove modularne instrumentacije i PXI platforme

 

Saznajte kako da počnete da radite sa modularnim instrumenatima zasnovanim na PXI platformi.

Pored teoretskog uvoda, značajan deo online seminara će sadržati demonstracije na pravom hardveru. Ovi snimci će ilustrovati osnove konfiguracije i upotrebe realnog PXI sistema koji će sadržati osciloskop, AWG i multiplekser.

 

Tokom online seminara možete naučiti osnove:
 • PXI platforme u celini: glavne komponente sistema, I/O, računarske karakteristike, tajming i sinhronizaciju.
 • Softver za konfiguraciju: test paneli, self-test, tabele za rezervisanje triger linija,informacije o kalibraciji.
 • Soft Front paneli: najbrži način da se izvrše merenja i upotreba multipleksera.
 • Modularni instrumenti u LabVIEW-u - Express VI funkcije nasuprot low-level API-u drajvera.
 • Primer aplikacije za sinhronizaciju generatora i osciloskopa korišćenjem referentnog clock-a od  10MHz  (PLL princip).
 • Primer aplikacije koja smanjuje vreme merenje prilikom upotrebe multimetra i multipleksera, korišćenjem dve PXI trigger linije (handshaking).

 

Ko bi trebalo da prisustvuje?
 • Inženjeri, naučnici i studenti koji koriste tradicionalne ili modularne instrumente i žele da nauče kako da rade sa PXI platformom
 • Predavači koji rade u oblasti merenja i automatizacije
 • Novi PXI korisnici

View Now (watch)

 • 59 minute webcast
 • Requires Adobe Flash
 • Please disable your browser's pop-up blocker to view this content.

Bookmark & Share


Ratings

Rate this document

Answered Your Question?
Yes No

Submit