En global ledare inom test-, mätnings- och kontrollösningar

NI:s tillvägagångssätt


Vi skapar verktyg som förenklar komplexiteten

NI:s modulära hårdvaruplattformar och programvara för systemdesign – t.ex. LabVIEW – hjälper ingenjörer att göra mer, uppfinna snabbare och lättare integrera ny teknik.

Kundberättelse


Dagens förberedelser för morgondagens ledningsnät

National Grid UK, som utgör operatören för transmissionssystem för nästan 20 miljoner människor i Storbritannien, har distribuerat ett avancerat system för ledningsnät som baseras på NI-plattformen. Systemet kan uppgraderas och ger bättre driftsdata om tillståndet för det brittiska linjenätsystemet.