Ett globalt ledande företag inom lösningar för provning, mätning och reglering

NI:s strategi


Vi bygger verktyg som minskar komplexiteten

NI:s modulära hårdvaruplattformar och programvara för systemdesign – t.ex. LabVIEW – hjälper ingenjörer att göra mer, uppfinna snabbare och lättare integrera ny teknik.

Kundberättelse


Avancerad styrning av smarta maskiner

Baserat på programvaran LabVIEW och hårdvaran CompactRIO konstruerade FireFly Equipment en effektivare smart maskin för automatiserad skörd av gräsmattor, som är 20 % snabbare och 50 % mer bränsleeffektiv.

NI: Plattformen som snabbar på teknikutvecklingen

The NI platform is a software-centric product portfolio that interacts with flexible hardware.
The NI ecosystem enables you to build custom systems more efficiently by providing services, support, additional software, and partners.
NI products include software, instrument drivers, and hardware for custom solutions.