From 2 PM Friday, Jan 20 - 10:00 PM CST Monday, Jan 23, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Teknisk support

Higlight Image

Kom igång med NI:s produkter

Lär dig hur du installerar och konfigurerar din DAQ-, CompactRIO- eller instrumentstyrhårdvara och lär dig grunderna i programvaran LabVIEW.

Läs om olika resurser

Categorical Image
Categorical Image
Categorical Image
Categorical Image
Categorical Image
Categorical Image
Higlight Image

Service Request Manager

Logga in till Service Request Manager och öppna en ny förfrågan eller kontrollera din status. Observera att du måste ha ett giltigt servicekontrakt.