From 8:00 AM - 6:00 PM CST on Saturday, April 29, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Utöka din kunskap

Se hur NI:s produkter används i olika branscher. Läs om hur NI spelar en viktig roll inom nya spännande tekniktrender och teknologier. Upptäck fördelarna med NI:s plattform.

NI:s produkter löser teknikutmaningar i en mängd olika branscher. Utforska applikationer där man använder NI:s lösningar i dessa branscher.

Att ligga steget före innebär att tänka bortom aktuella utmaningar och utveckla lösningar för framtiden. Se hur NI:s produkter levererar system och insikter som bidrar till att lösa dagens största teknikutmaningar.

Hämta NI Trend Watch 2016