From 8:00 AM - 6:00 PM CST on Saturday, April 29, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Wsparcie techniczne

Higlight Image

Rozpoczęcie pracy z produktami NI

Dowiedz się, jak zainstalować i skonfigurować karty akwizycji danych, CompactRIO lub inne urządzenia sterujące oraz poznaj podstawy programowania w LabVIEW.

Przeglądaj zasoby

Higlight Image

Menedżer zgłoszeń serwisowych

Po zalogowaniu się do menedżera zgłoszeń serwisowych możesz wysłać nowe zgłoszenie lub sprawdzić aktualny stan otwartego już zgłoszenia.