NI SoftMotion: The Benefits of a Fully Reconfigurable Motion Control Architecture (PL)

Overview

NI SoftMotion: korzyści z zastosowania w pełni konfigurowalnego systemu sterowania napędami

Wysokowydajne maszyny często wymagają stosowania specjalistycznych algorytmów sterowania oraz zaawansowanej synchronizacji z czujnikami i systemami wizyjnymi. Wymagania takie często trudno spełnić (lub jest to niemożliwe) przy zastosowaniu sterowników ruchu i napędów o zdefiniowanej funkcjonalności, a przejście na model dostosowany do danych potrzeb nie zawsze jest możliwe. Alternatywnym podejściem jest NI SoftMotion, które stanowi otwartą i modułową architekturę sterowania napędami opartą na konfigurowalnych, gotowych do użycia urządzeniach. Prezentacja online obejmuje informacje o wykorzystaniu NI SoftMotion w celu wdrażania specjalistycznych, wysokowydajnych systemów bardziej efektywnie niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod.

Next steps

Thank you for watching the "NI SoftMotion: The Benefits of a Fully Reconfigurable Motion Control Architecture” webcast. Based on your interest, you might also find the following resources helpful: