Introduction to Tools & Techniques for 3D Image Acquisition & Processing in LabVIEW (PL)

Overview

Bardziej inteligentne maszyny tworzone dzięki systemom widzenia trójwymiarowego – narzędzia i techniki stosowane w systemach widzenia trójwymiarowego dostępne w NI LabVIEW

Inżynierowie i naukowcy stosują technologie trójwymiarowe w celu realizacji różnych zadań w dziedzinach takich, jak produkcja żywności, obrazowanie medyczne, roboty autonomiczne oraz w przemyśle produkcyjnym. W ramach tej prezentacji uczestnicy uzyskają od ekspertów NI oraz liderów z branży wiedzę na temat widzenia stereoskopowego, triangulacji laserowej oraz specjalnych bibliotek wykorzystywanych do obrazowania 3D za pomocą oprogramowania LabVIEW. Dzięki przykładom rzeczywistych zastosowań dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wykorzystać technologię 3D w systemach sterowania robotami, kontroli procesów oraz metrologii.Seminarium przybliża różne techniki obrazowania 3D wraz z przykładowymi zastosowaniami (ze szczególnym naciskiem na obrazowanie stereoskopowe), a także narzędzia do akwizycji i przetwarzania obrazów w środowisku NI LabVIEW.

Next steps

Thank you for watching the "Introduction to Tools & Techniques for 3D Image Acquisition & Processing in LabVIEW” webcast. Based on your interest, you might also find the following resources helpful: