USB-6255 Product Certifications

197111-01L

CCA,USB-6255

Symbol Description Certification
EU Declaration of Conformity (DoC) PDF
KC, EMC PDF

197201-02L

CCA,USB-6255 (MASS TERM)

Symbol Description Certification
EU Declaration of Conformity (DoC) PDF
KC, EMC PDF