NI SoftMotion: The Benefits of a Fully Reconfigurable Motion Control Architecture (CZ)

Publish Date: 1.12.2013 | 0 Ratings | 0.00 out of 5

Overview

NI SoftMotion: Výhody plně rekonfigurovatelného systému pro řízení pohonů

Stroje s vysokým výkonem často vyžadují speciální řídicí algoritmy a pokročilou synchronizaci se senzory a systémy pro strojové vidění. Tyto požadavky mohou být obtížně dosažitelné či takřka nemožné s pohony a jejich kontroléry s pevnou funkcionalitou. Použití zcela vlastního návrhu pak není vždy tím nejvhodnějším řešením. NI SoftMotion představuje alternativní přístup. Má otevřenou a modulární architekturu pro řízení pohonů, založenou na konfigurovatelném běžně prodávaném hardwaru. Tento webcast ukazuje, jak můžete NI SoftMotion použít pro implementaci specializovaných systémů s vysokým výkonem a to efektivněji, než při použití tradičních přístupů.


View Now (watch)

  • 16 minute webcast
  • Requires Adobe Flash
  • Please disable your browser's pop-up blocker to view this content.

Bookmark & Share


Ratings

Rate this document

Answered Your Question?
Yes No

Submit