Oscilloscope boards based on PXI platform (SRB)

Publish Date: 30.08.2011. | 0 Ratings | 0.00 out of 5

Overview

Osciloskopske kartice bazirane na PXI platformi

Primenjena tehnologija, aplikacije i softverske mogućnosti

 

Naš besplatni online seminar je sjajna prilika da naučite o osciloskopskim karticamama baziranim na PXI platformi, kao i tehnologijama sinhronizacije i razvoju aplikacija u ovoj oblasti. 

 

Teme online seminara:

 1. Osnove modernih osciloskopskih ploča
  U prvom delu prezentacije prikazaće se koncepti koji su osnova za razumevanje tehničkih specifikacija modernih osciloskopskih kartica. Neki osnovni koncepti su učestanost odabiranja, efektivni broj bitova (ENOB), dinamički opseg bez smetnji (SFDR) i drugi.
 2. Tehnologije sinhronizacije
  U drugom delu, dobićete uvid u tehnologije sinhronizacije kao što je sinhronizacija i jezgro memorije (SMC). Ova tehnologija, zajedno sa  rezervisanim trigger clock (TClk) signalom omogućava Vam da pravite sisteme sa stotinama kanala koji uzorkuju na gigahercnim frekvencijama i sinhronizovani su na nivou pikosekunde.
 3. Uspešne aplikacije
  Na kraju prezentacije učićete o modernim sistemima koji su realizovani u Evropi i širom sveta. Takve aplikacije idu od tipičnih osciloskopskih merenja u industriji poluprovodnika i elektronike, preko tomografije optičke koherentnosti pa sve do ekstremno zahtevnih merenja temperature i gustine fuzione plazme.

View Now (watch)

 • 34 minute webcast
 • Requires Adobe Flash
 • Please disable your browser's pop-up blocker to view this content.

Bookmark & Share


Ratings

Rate this document

Answered Your Question?
Yes No

Submit